ISO standartas

ISO standartas statusas T sritis informatika apibrėžtis Tarptautinės standartų organizacijos išleistas standartas. Standarto žymuo prasideda raidėmis ISO (graikiškai iso = lygus), po jo rašomos kitų organizacijų, dalyvavusių standarto kūrime (jeigu jų yra), santrumpos, toliau eina standarto numeris ir sukūrimo arba atnaujinimo metai, pavyzdžiui, ISO/IEC 8859-13:1998. Jeigu cituojant standartą metai nenurodomi, tai turima omenyje paskutinė standarto laida. Verčiant į anglų kalbą reikia turėti omenyje, kad angliškas Tarptautinės standartų organizacijos pavadinimas neatitinka santrumpos ISO ir yra „International Organization of Standardization“. atitikmenys: angl. ISO

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Look at other dictionaries:

  • standartas — statusas T sritis informatika apibrėžtis Dokumentas, kuriuo nustatomi vienodi reikalavimai gaminiams, veiklai, dokumentų formoms ir kt., priimtas ir patvirtintas autoritetingos vyriausybinės arba nekomercinės organizacijos. Tarptautinius… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • ISO — standartas statusas T sritis informatika apibrėžtis Tarptautinės standartų organizacijos išleistas standartas. Standarto žymuo prasideda raidėmis ISO (graikiškai iso = lygus), po jo rašomos kitų organizacijų, dalyvavusių standarto kūrime (jeigu… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • standartas — statusas Aprobuotas sritis Gynyba apibrėžtis Sutarimu parengtas ir pripažintos institucijos patvirtintas dokumentas, kuriame optimaliai tvarkai tam tikroje srityje įvesti nustatomos visuotinės taisyklės, bendrieji principai ar charakteristikos.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • LST standartas — statusas T sritis informatika apibrėžtis Lietuvos Respublikos standartas. Leidžia Standartizacijos departamentas. Standarto žymuo prasideda raidėmis LST, po jo eina standarto numeris ir sukūrimo arba atnaujinimo metai, pavyzdžiui, LST 1582:2000.… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • tarptautinis standartas — statusas Aprobuotas sritis Gynyba apibrėžtis Tarptautinės standartizacijos organizacijos priimtas visuomenei prieinamas standartas. atitikmenys: angl. international standard pranc. norme internationale šaltinis NATO standartizacijos terminų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • nacionalinis standartas — statusas Aprobuotas sritis Gynyba apibrėžtis Nacionalinės standartizacijos organizacijos priimtas visuomenei prieinamas standartas. atitikmenys: angl. national standard pranc. norme nationale šaltinis Pritaikyta iš ISO/IEC vadovo 2:1996, NATO… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • regioninis standartas — statusas Aprobuotas sritis Gynyba apibrėžtis Standartas, priimtas regioninės standartizacijos organizacijos ir prieinamas visuomenei. atitikmenys: angl. regional standard pranc. norme régionale šaltinis Pritaikyta iš ISO/IEC vadovo 2:1996, NATO… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • teritorinis standartas — statusas Aprobuotas sritis Gynyba apibrėžtis Teritorinės standartizacijos institucijos priimtas visuomenei prieinamas standartas. atitikmenys: angl. provincial standard pranc. norme territoriale šaltinis Pritaikyta iš ISO/IEC vadovo 2:1996, NATO… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • laikinasis standartas — statusas Aprobuotas sritis Gynyba apibrėžtis Standartizacinės institucijos laikinai taikyti priimtas ir paskelbtas visuomenei prieinamas dokumentas, kurį taikant sukaupta patirtis galėtų būti panaudota rengiant standartą. atitikmenys: angl.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • standard — standartas statusas T sritis informatika apibrėžtis Dokumentas, kuriuo nustatomi vienodi reikalavimai gaminiams, veiklai, dokumentų formoms ir kt., priimtas ir patvirtintas autoritetingos vyriausybinės arba nekomercinės organizacijos.… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.